Proje Yönetimi Nedir?

Proje Yönetimi Nedir?
Proje, başlangıç ve bitiş noktası olan daha önce ortaya konulmamış, ürün veya hizmet sunmak için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Proje yönetimi, belirli bir zaman diliminde, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için insan, araç-gereç, materyal gibi kaynakların planlanması, yöntilmesi ve kontrol edilmesi işlevidir.

Proje yönetim süreçleri beş başlık altında toplanmıştır.

  • 1) Başlangıç
  • 2) Planlama
  • 3) Yürütme
  • 4) İzleme ve Kontrol
  • 5) Kapanış

Başlangıç aşamasında organizasyonun istekleri ve hedefleri belirlenir. Maliyet hesapları oluşturularak bütçe oluşturulur. Zaman çizelgesi oluşturulur.

Planlama aşamasında, planlamanın hangi şekilde yapılacağı kararlaştırılır.Proje kapsamı belirlenir, iş bölümü yapılır. Çalışmalar için gerekecek kaynaklar tahmin edilip zaman ve maliyet tahmini oluşturulur. Risk planlaması yapılıp oluşabilecek sorunları tanımlanır.

Yürütme aşamasında, belirtilen hedeflere ulaşmak için gayret gösterilir. Çalışanların ve kaynakların eş güdümlülük göstermesi için projenin yönetim planına uygun ilerletilir.

İzleme ve Kontrol aşamasında, proje içerisinde yürütülen çalışmaların ne kadarını tamamlandığı görülür, oluşabilecek sorunlar düzeltilir, projenin bütçe ve zaman gidişatı takip edilir.

Kapanış aşamasında, ilgili projenin kapanış değerlendirmesi hazır ve projenin idari kapanış süreci hazırlanıp tamamlanır.
Paylaş :

Yeni Yorum Ekle

 Yorumunuz başarılı bir şekilde gönderilmiştir. Teşekkürler!   Yenile
Hata: Lütfen tekrar deneyin