Elektronik Varlık Yönetim Sistemi

Elektronik Varlık Yönetim Sistemi
Elektronik Varlık Yönetim Sistemi Nedir?
 • - Sahaya yerleştirilmiş olan kare kodlardan mobil cihazlar yardımı ile anlık veriler toplayıp bu veriler ile sahada yapılan işlerin tamamının kolaylıkla yönetilmesi, raporlanması kayıt altına alınmasını sağlayan bir saha takip sistemidir.
 • - Diğer saha takip ve raporlama sistemlerine göre öne çıkaran unsur mobil cihazların ve kare kodların ortak bir platformda kullanımlarıyla birlikte sahadaki ekiplerin kağıda olan bağımlılıklarını kaldırmışı ve iş takiplerinin kusursuz bir doğrulukta yapılması sağlamıştır.

Sistem Kurulumu
 • - Öncelikle sahada ekiplerimiz adreslemesi yapılacak olan alanları, makine ve cihazları tespit eder.
 • - Adresleme yapılacak olan yerlerin bilgileri (makineler için periyodik bakımlar, hizmet şirketleri için temizlik yapılan bölgeler ve yapılan işler, satış şirketleri için satışçıların sürekli uğraması gereken bölgeler gibi) işletmeden alınır ve sistem üzerinden bütün alınan bu bölgelere kare kodları oluşturulur.
 • - Oluşturulan kare kodların sistem üzerinden çıktıları alınarak bölgelere etiketlerle yapıştırılır.

İş Emirlerinin Oluşturulması
Sahada iş emirleri (work orders) 3 tipte oluşur.
 • 1- Periyodik işlemler (otomatik olarak sistem tarafından)
 • 2- Anlık işlemler
 • 3- Tespitler

Periyodik İşlemler
Periyodik olarak yapılması gereken işlemlerdir.
 • - Elektrik panolarının gözle kontrolleri
 • - CNC’lerin kontrolleri
 • - Yağ/Su/Gaz seviyesi, basıncı vb kontrolü
 • - Odaların, tuvaletlerin vb mahallerin temizlenmesi vb.
 • - Müşteri ziyaretleri
 • - Periyodik iş emirleri sistem tarafından, otomatik olarak, kontrol periyoduna göre oluşturulur. (G,H,A,3A…)
 • - Otomatik olarak oluşan periyodik kontrol iş emirlerinin kullanıcılara ataması yapıldığında kullanıcı bunu mobil cihazında bildirim olarak görür.
 • - Kullanıcı kendisine atanan bu işi ilgili bölgedeki kare kodu okutarak başlatır.
 • - Açılan check list’de yaptığı işleri işaretler ve son defa kare kodu okutarak kendisine atanan işi kapatır.

Anlık İşler
Sahada anlık oluşan ve bir periyoda ya da planlamaya bağlı olmayan işlerdir.
 • - Makine, ekipman arızları
 • - Mahallerdeki temizlik ihtiyacı (yağ dökülmesi vb).

Bu işler bizim yazılımımızda ikiye ayrılırlar.
Tespit: 3.bir şahıs/kullanıcı tarafından tespit edilerek sistemde bir iş emri oluşturulması durumu ile yapılan işler
Anlık: Saha ekibine ‘Tespit’ ile gelen bir iş emri açılmadan yapılan işler

Tespit:
 • - Herhangi bir sistem kullanıcısı tarafından sistemin kullanılmış olduğu sahada tespit edilen işleri sistemde bir iş emri oluşturulması durumu ile yapılan işlerdir.
 • - Kullanıcı tespit ettiği olayı telefonu ile fotoğraflar ve hangi birim ilgili ise o birime bunu raporlar.
 • - Yapılan tespit birim sorumlusunun mobil cihazına bildirim olarak düşer.
 • - Bölüm sorumlusu kullanıcıdan gelen ‘Tespit’ iş emrini çalışanlara atamasını yapar.
 • - Çalışanın telfonuna bildirim olarak gelen iş emri çalışan tarafından iş bitiminde fotoğraflanarak kapatılır.
 • - Bütün işler fotoğraflı biçimde ‘İşlem Kayıtları’ sekmesine kayıt edilir.

Anlık:
Ekiplerinin sahada ’Tespit’ ile gelen bir iş emrinden bağımsız olarak kendi kendilerine açtıkları iş emirleridir.
Anlık tipte olan iş emirleri sahada o anda fark edilen ve periyodik işlemler dışında yapılan işlerdir.
Makine arızası, anlık temizlik yapılan temizlik işi, vb.
‘Anlık’ tipi iş emirlerinin ‘Tespit’ tipi iş emirlerinden farkı Anlık tipi iş emirleri her zaman kare kod ile adreslenmiş bölgelerde açılabilmeleridir. İlgili bölgelerdeki kare kodlar okutulmadan açılamazlar.
Paylaş :