Hakkımızda


Sanayileşme insan yaşamı ve ekonomik gelişme için olmazsa olmaz temel unsurdur.

İnsanlık tarihi boyunca dört büyük endüstriyel devrim yaşanmıştır

  • Su ve buhar gücünün daha verimli kullanılmasını sağlayan mekanik tezgahların bulunması.
  • Henry Ford’un üretim bandı tasarımı ve elektriğin seri üretimde kullanılmaya başlanması, üretim hattının geliştirilmesi.
  • 1970’lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlanmasıyla oldu. Günümüz bu Endüstri devrimi içindedir.
  • Endüstri 4.0 ise 4. Endüstriyel Devrimi başlatacağı düşünülen endüstriyel bir strateji plânıdır.

Kepmark Teknoloji faaliyet gösterdiği bütün iş kollarında bilişim teknolojileri ve endüstriyi bir araya getirmeyi kısaca Endüstri 4.0 devrimini faaliyet gösterdiği bütün iş kollarında başlatmayı hedefler.

Şirketimizin iki temel vizyonundan ilki yeni nesil yazılım ve donanımlardır.

Kepmark Teknoloji‘nin benimsediği donanım anlayışı bugünün klâsik donanım anlayışından farklı olarak düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlardır. Bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılım sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir.

Kepmark Teknoloji‘nin için ikinci ve belki de en önemli vizyonu ise Cihaz Tabanlı İnternet, kısaca nesnelerin internetidir. Yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik “Siber-Fiziksel Sistemler” dir.

Fabrikalardaki, iş yerlerindeki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek çalışma ve üretim yapabilecek ‘akıllı fabrikalar’, ‘akıllı iş yerleri’ demektir.

Bu anlamda 2011 yılından bu yana Kepmark Teknoloji‘nin amacı üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarı gibi nicelikleri azaltarak, üretim miktarı ve kalitesini arttırmaktır.
Paylaş :